Kirjallisuutta

Asp, G.E. 1902. Huonerakenteiden oppi. Turku: Turun Suomal. Kirjap.- ja Sanomal.-O.-Y.

Asp, G.E. 1932. Uunimuurari. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Cramér, M. 1991. Den verkliga kakelugnen – fabrikstillverkade kakelugnar i Stockholm 1846–1926. Stockholm: Stockholms monografier 88.

Franz, R. 1981. Der Kachelofen – Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus. Graz: Akademische druck- u. Verlagsanstalt.

Gudmundsson, G. & Wennberg, P. 2001. II Byggnadsvård i pratiken – Värmen i gamla hus. Stockholm: Byggförlaget.

Heikkinen, M., Heinämies, K., Jaatinen, J., Kaila, P. & Pietarila, P. Talo kautta aikojen – kiinteän sisustuksen historia. 1989. Helsinki: Rakentajain kustannus Oy.

Hyvönen, H. 1983. Suomalaista keramiikkaa. Helsinki:WSOY.

Hyytiäinen, H. 1984. Tulisijat ja sydänmuurit. Helsinki: Rakennuskirja Oy.

Kaila, P., Vihavainen, T. & Ekbohm, P. 1987. Rakennuskonservointi – museokohteena säilytettävien rakennusten korjausopas. Suomen museoliiton julkaisuja 27.

Majantie, K. Kartanon eurooppalainen lämmitys – potti- ja renessanssikaakelilöydöt Laukossa. Teoksessa Uotila, K.(toim.). 2000. Vesilahden Laukko – Linna, kartano, koti. Suomen keskiajan arkeologian seura. 92–111.Majantie, K. 2010. Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä – kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Väitöskirja. Turun yliopisto. Arkeologia.

Möller, T. 1999. Krukmakare och kakelugnsmakare – eldens gång från fyr till pipa. Stockholm: Raster Förlag AB.

Niiranen, T. 1981. Miten ennen asuttiin – vanhat rakennukset ja sisustukset. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Nokela, L. 2004. Sisustustyylit – antiikista nykyaikaan. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Scherman, S. 2007. Den svenska kakelugnen – 1700-talets tillverkning från Marieberg och Rörstrand. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Seela, J. 2005. Ett märkligt fynd: kakelugnsmakarmästaren Johan Smedman i 1800-talets Vasa. Budkavlen. Åbo: Etnologiska institutionen och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. 38–56.

Seela, J. 1993. Käsiteollisuuskaakelia Turusta – Turun fajanssitehdas 1842–1882. Teoksessa Willner-Rönnholm, M.(toim.). 1993. Aboa 1989–1990. Turun maakuntamuseo, vuosikirja 53–54/1989–1990. 30–47.

Soiri-Snellman, H. 2003. Turun kaakelin kakluunit – Turun kaakelitehtaan uunimallit vuosina 1874–1954. Turun maakuntamuseo – julkaisuja 3.

Suna, E. 2002. Kaakelimaakareiden uuneista. Teoksessa Riitmotti ja sapluuna – Rakentaminen isomummun aikaan. Turun maakuntamuseo – näyttelyesite 30.

Tunander, B. & Tunander, I. 1982. Kakelugnar, spisar och kaminer. Västerås: ICA-förlaget AB.